Et frivilligt foretagende

Lokalbladet har eksisteret siden 1998

Om Lokalbladet

Lokalbladet har eksisteret siden 1998 - det første nummer udkom i oktober 1998. Bladet drives af frivillige kræfter og er finansieret primært gennem annonceindtægter, abonnenter uden for området samt frivillige bidrag.

Lokalbladet dækker området omkring Vinderslev, Pederstrup, Mausing og Hauge. Bladet distribueres gratis til alle husstande inden for området. Bor man uden for området, kan man abonnere på Lokalbladet.

Støt lokalområdet

Du kan bestille et abonnement ved at sende en mail til lokalblad@hotmail.com. Et abonnement koster 250 kr. årligt.

Vi modtager også meget gerne frivillige bidrag. Store og små bidrag kan indbetales i Nordea på Lokalbladets konto: Reg. nr.: 9266 Kontonr.: 5902942531, mrk. Navn + "Frivillig indbetaling". På forhånd tusind tak!

Lokalbladet udgives 4 gange årligt: 15. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Deadline for indsendelse af stof til bladet er 5 uger inden udgivelse.

Enhver kan frit henvende sig til redaktionen med historier og andet stof til bladet.

Kontakt redaktionen ved at sende en mail til lokalblad@hotmail.com