Lokalbladets Foreningsliste

Her kan du se, hvilke foreninger, der afholder arrangementer i nærheden

Brugerrådet ved Malmhøj


birthe.clausen@fiberpost.dk

Grathe Sognemenighed


jsj@km.dk

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening


lisogbirger@hotmail.com

Indre Mission i Vinderslev/Mausing


henryborg@mail.tele.dk

Kjellerup og Omegns Valgmenighed


praest@kjvm.dk

Lokalbladet


lokalblad@hotmail.com

Mausing Beboerforening


mmn@fibermail.dk

Mausing Forsamlingshus


Eigild@knudsen.mail.dk

Pederstrup Vandværk


kontakt@pederstrupvand.dk

Pensionistforeningen


Hanna.bjerre@mail.dk

Støttepillerne


Maler.hellekrogh@gmail.com

Vinderslev Aftenskole


kragelykken@energimail.dk

Vinderslev Borgerforening


vinderslev@vinderslev-borger.dk

Vinderslev Forsamlingshus


kontakt@vinderslevforsamlingshus.dk

Vinderslev Idrætsforening


vinderslevif@gmail.com

Vinderslev og Omegns Lokalråd


vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com

Vinderslev Sognemenighed


vinderslevkirke@mail.dk

Vinderslev Vandværk


vinderslevvand@gmail.com